Ressurspersoner

Lurer du på noe, eller har kommentarer og forslag til Vi i Gran SFI? Ta kontakt med rådgiver Ellen Sagengen: e-post: ellen.sagengen@gran.kommune.no, mobiltlf: 934 01 883

Ressurspersoner som har kompetanse og erfaring med bruk av de ulike elementene i verktøykassa:
Karin Aschim Olerud
Torill E Myhrstuen
Grete S Paulsen

Publisert
05.11.2014
Sist endret
20.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy