Skjema og reglement

Her finner du en samlet oversikt over skjema og reglement fra personalavdelingen. Ta kontakt med oss om det er noe du savner!

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Ansettelse- rutinebeskrivelse (pdf)
Ansettelsesreglement
Ansettelsessak - skjema (word)
Arbeidsreglement
Arbeidstakerorganisasjonene og tillitsvalgte - kontaktinformasjon

B
Bil i tjenesten - retningslinjer for bruk av egen bil
Briller - skjema for arbeidsbriller til bruk ved datamaskin (pdf)
Briller - skjema for arbeidsbriller til bruk ved dataskjerm
Briller til bruk ved dataskjerm - info om saksgang

E
Egenmelding (pdf)
Egenmelding (Word)
Etiske retningslinjer

F
Ferie - arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger
Ferie - skjema for endret ferietrekk
Feriekurs PP
Fleksitidsreglement
Fleksitidsskjema (Excel) 2017
Foreldrepermisjon - søknad om (pdf)
Foreldrepermisjon - søknad om (Word)
Forsikring- tilbud om fortsettelse etter opphør (pdf)
Forsikring- tilbud om ulykkesforsikring fritid
Forventningsavtale -mal (word)

G
Gaver ogoppmerksmhet - reglement
Gravid og i arbeid (brosjyre)

H
Hovedtariffavtalen (KS)

I
Inkluderende arbeidsliv 2015-2018 - oppgavebeskrivelse
Inkluderende arbeidsliv 2015-2018 - Powerpointpresentasjon fra ledersamling 2.2.2014
Introduksjon av nyansatte -retningslinjer

K
Kontering for sjekk av lønn - oppskrift
Kontrakt - melding om (word)

L
Loggbok - merarbeid (word)
Loggbok - tilkallingsvikarer (word)
Lønn - feilutbetaling arbeidsgiver
Lønn - feilutbetaling arbeidsgiver (pdf)
Lønn - søknad om forskudd (pdf)
Lønn - søknad om forskudd (Word)
Lønnsfrister 2017
Lønnsmelding (Word)
Lønnspolitisk plan

M
Medarbeidersamtale - innkalling og sjekkliste
Medarbeidersamtale - innkalling og sjekkliste (word)
Medarbeidersamtale - oppsummering
Medarbeidersamtale - verktøy for forberedelse og gjennomføring
Merarbeid - avtale om (pdf)
Merarbeid - avtale om (word)
MRSA, tuberkolose - ansatte i skole og barnehage - skjema (pdf)
MRSA, tuberkulose ansatte i helse og omsorg- skjema (pdf)

O
Oppdragsavtale

P
Permisjon - søknad om (pdf)
Permisjon - søknad om (Word)
Permisjonsreglement - vedtatt 27.08.13_Gjeldende fra 16.09.13
Personalweb: Her kan du finne lønnsslipper, registrere kompetanse mm.
Personforsikring - brosjyre
Politiattest - søknad om (barnehage) (pdf)
Politiattest - søknad om (barnehage) (word)
Politiattest - søknad om (helse og omsorg) (pdf)
Politiattest - søknad om (helse og omsorg) (word)
Politiattest - søknad om (skole) (pdf)
Politiattest - søknad om (skole) (Word)

R
Reiseregning (Excel)

S
Senioravtale
Seniorpolitiske tiltak
Sosiale medier - gode råd for bruk
Streik - beredskapsplan (arbeidsgiverdokument) (PDF)
Streik - søknad om dispensasjon (word)
Studentavlønning - sykepleie og vernepleie
Sykefravær - Vi savner deg på jobben
Sykefraværsregistrering - viktig informasjon om

T
Taushetserklæring - generell (pdf)
Taushetserklæring - generell (word)
Taushetserklæring - helse (pdf)
Taushetserklæring - helse (word)
Taushetserklæring - informasjonssikkerhet
Timeliste - ansatte som ikke går i turnus (Excel)
Timeliste - ansatte som ikke går i turnus (pdf)
Timeliste - pedagogisk personale, forarbeid etter kl. 17.00 (pdf)
Timeliste - pedagogisk personale, forarbeid etter kl. 17.00 (Word)

U
Ulykkesforsikring fritid
Utdanning- søknad om støtte i helse- og omsorgstjenesten

V
Varsling - rutiner for
Verneområder og verneombud
Vernetjenestens organisering
Vi i Gran (brosjyre)

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal