Seniorpolitikk

Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs. Her kan du lese mer om hvilke seniorpolitiske tiltak vi har i Gran kommune.

  • Oppfølging: Har du fylt 55 år, så får du på din årlige medarbeidersamtale spørsmål om hva som skal til for at du skal stå i arbeid fram til du har fylt 67 år. Her kan din nærmeste leder og du utvikle en tiltaksplan sammen. Tiltaksplanen kan være med på at den enkelte medarbeideren står lenger i arbeid.
  • Seniorkurs: Gran kommune arrangerer årlig seniorkurs for alle 60-åringer. Der legger vi vekt på arbeidsglede og det å stå i jobben.
  • Redusert arbeidstid eller lønnstillegg: Gran kommune har utviklet to ulike typer seniortiltak - redusert arbeidstid eller lønnstillegg for ansatte fra 62 år. Dette er en individuell ordning som ikke er avtalefestet. Ordningen vurderes årlig i forbindelse med medarbeidersamtale.

Du kan lese mer om seniorpolitikken i Gran i dokumentet Seniorpolitiske tiltak i Gran kommune.

Publisert
01.10.2013
Sist endret
15.12.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Eksterne lenker