Permisjon ved militærtjeneste

Har du jobbet minst et halvt år sammenhengende i kommunen, har du rett til lønn ved tvungen militærtjeneste.

Hovedtariffavtalens § 9.1 sier at arbeidstakere med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen, har rett til lønn ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet.

Ved tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret.

Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til militær førstegangstjeneste.

I hovedtariffavtalen § 9.2 kan du lese mer om lønn og vilkår knyttet til dette.

Publisert
27.11.2013
Sist endret
27.11.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Se også