Permisjoner

Her finner du generell informasjon om velferdspermisjoner og andre permisjoner. Mer informasjon finner du i boksen til høyre, hvor du også finner kommunens permisjonsreglement.

Det er forskjell på permisjoner. Noen har du krav på, som for eksempel om du har opparbeidet rett til feriepermisjon. Andre kan du få om søknaden blir innvilget, for eksempel velferdspermisjoner. Noen er med lønn, andre uten.

Felles for dem, er at de handler om å være borte fra jobben i arbeidstida, og at du som arbeidstaker må søke skriftlig.

Velferdspermisjoner er for eksempel å være borte fra jobb i forbindelse med alvorlig sykdom, eller for å følge barn til første skoledag. Slike permisjoner kan innvilges med eller uten lønn.

Slik søker du om permisjon
Skriv søknaden i god tid, og lever den til nærmeste leder. Avgjørelsen i medhold til permisjonsreglementet skal også gis skriftlig til deg.

Velferdspermisjon med lønn
Du kan få velferdspermisjon med lønn for maksimum 12 arbeidsdager i løpet av kalenderåret. Deltidsansatte skal ha forholdsmessig etter stillingsprosent.

Det er nærmeste leder med personalansvar som avgjør søknader om velferdspermisjoner.

Velferdspermisjon uten lønn
Du kan innvilges velferdspermisjon uten lønn for inntil 3 måneder pr. kalenderår, dersom det er tungtveiende grunner for det.

Vurderingsgrunnlaget vil være søkerens helsemessige og/eller sosiale forhold, sett i forhold til personalsituasjonen på arbeidsstedet.

Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende.

Det er nærmeste leder med personalansvar som avgjør søknader om velferdspermisjoner.

Du kan lese mer om annen velferdspermisjon uten lønn i kapittel 3 i Gran kommunes permisjonsreglement (side 9).

Permisjoner du har rett til
I følge arbeidsmiljøloven har du som arbeidstaker rett til permisjon ved:

I tillegg har hovedtariffavtalen permisjonsbestemmelser.

Publisert
01.10.2013
Sist endret
12.05.2014
Publisert av
Gran kommune