Lønn og godtgjøringer

Alle arbeidstakere i Gran kommune mottar lønn og godtgjøringer. Her finner du mer informasjon om blant annet når lønna kommer på konto og hva naturalytelser er.

Lønn er en godtgjøring eller inntekt du får som arbeidstaker. Lønna gir igjen grunnlaget for hva du betaler i inntektsskatt. I Gran kommune følger vi hovedtariffavtalen når vi fastsetter sentral minstelønn. 

Utbetaling den 12.
Lønnsutbetalinger skjer den 12 hver måned, eller nærmeste virkedag før den 12. Det vil si at om den 12. faller på lørdag eller søndag, får du lønna på fredag.

Merk deg at fast månedslønn forskutteres, da den utbetales den 12. for måneden det gjelder. Alle timelister blir derimot utbetalt etterskuddsvis. 

Lønnsslipp
Som arbeidstaker i Gran kommune skal du motta lønnsslipp hver måned. Den skal vise hva du får utbetalt og hva som er trukket i skatt hver måned. 

Lønnsslippen mottar du på e-post eller som brev.

Feriepenger
Gran kommune har i en årrekke utbetalt feriepengene og gjort ferietrekket i juni. Ordningen bygger på hovedtariffavtalen og på ferieloven

Se for øvrig mer informasjon under spørsmål og svar om ferie og feriepenger

Forskudd på lønnsutbetaling
En kan søke om å få forskudd på lønn. Søknaden skal begrunnes, og den avgjøres av virksomhetslederen. Lønnsforskudd kan for eksempel innvilges ved uventet tannsykdom/-skade, ved samlivsbrudd eller dersom du må reparere boligen din når det er oppstått en plutselig og uventet skade.

Last ned skjema for utbetaling av lønnsforskudd, med tilhørende regler.

Skatt trekkes på forskudd

Som arbeidsgiver er vi pålagt å trekke forskuddsskatt avlønna di og betale denne inn til skattemyndighetene på vegne av deg.

Gran kommune betaler dermed ut nettolønna, det vil si bruttolønn fratrukket skatt (ut fra arbeidstakers skattekort), samt andre trekk som for eksempel pensjon.  

Naturalytelser
Enkelte arbeidstakere mottar naturalytelser. Naturalytelser er goder som arbeidstakeren nyter fordel av, men som ikke utbetales i penger. Det kan for eksempel være fri bil, fri telefon, fri avis eller andre varer og tjenester.

Slike fordeler i arbeidsforholdet må du skatte av, i tråd med fastsatte regler.

Statens reiseregulativ
Gran kommune følger Statens reiseregulativ for reisegodtgjøring. Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet har laget en egen nettside med spørsmål og svar om reiser og annen nyttig informasjon

Publisert
01.10.2013
Sist endret
15.01.2014
Publisert av
Gran kommune