Medarbeiderundersøkelsen 2015 - info til ledere

Medarbeiderundersøkelsen 2015 - etterarbeid

Medarbeiderundersøkelsen 2015

Medarbeiderundersøkelsen 2015 er nå avsluttet med en svarprosent 66.

Oppfølging av undersøkelsen

Alle ledere med personalansvar skal nå følge opp resultatet fra undersøkelsen i sin avdeling.

Brukernavn og passord for å kunne administrere dette er sendt ut til hver enkelt leder. For å komme direkte til administrasjon av undersøkelsen, klikk her

Som kjent benytter vi en ny og forbedret utgave på undersøkelsen i år, en såkalt 10- faktor medarbeiderundersøkelse.

For å lese mer om KS Bedre kommune sine endringer, og hva som er nytt i medarbeiderundersøkelsen kan dere klikke her.

Det anbefales at det velges ut inntil tre temaer fra undersøkelsen som det skal arbeides videre med. Dette må skje innen utgangen av 1. kvartal.

Husk også å feire gode resultater.

Ta kontakt med personalkonsulent Alexander Jørgensen dersom det er noe som er uklart. E- post: alexander.jorgensen@gran.kommune.no , telefon: 61 33 84 42

Lykke til med oppfølgingen!

Tidligere saker:

Viser til tidligere utsendt e- post den 12.11.2015 med informasjon om medarbeiderundersøkelsen for 2015.

Praktisk gjennomføring:

Det er ingen endringer i den praktiske gjennomføringen siden forrige gang i 2013.

Det er sendt ut passordlapper til dere i internposten som skal deles ut til hver enkelt ansatt. Husk at det kun er faste ansatte som skal svare. Den ansatte benytter internettadressen som er påført hvert passord for å komme inn på siden hvor man besvarer undersøkelsen. Adressen er: https://10faktor.kommuneforlaget.no

Tidspunkter og frister

Medarbeiderundersøkelsen for 2015 er åpen for besvarelser i tidsrommet fra og med 16.11.2015 til og med 11.12.2015. Det kan være aktuelt å utvide svarfrist med en uke dersom svarprosenten er lav.

Mer info om selve undersøkelsen

Som kjent benytter vi en ny og forbedret utgave på undersøkelsen i år, en sålkalt 10- faktor medarbeiderundersøkelse.

For å lese mer om KS Bedre kommune sine endringer, og hva som er nytt i medarbeiderundersøkelsen kan dere klikke her.

Tips for å motivere ansatte til å svare

Det har kommet mange tilbakemeldinger på tips på hva dere ledere gjør for å motivere flest mulig ansatte til å svare. Her kommer en oversikt over tipsene som har kommet inn så langt:

"Vi setter av felles møtetid for å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen for lærerne. For deler av personalet, bruker vi litt tid på et personalmøte, der temaet er IA og psykososialt arbeidsmiljø.  Slik får vi i hvert fall med de som er på jobb".

"Samle de ansatte enten når du deler ut lappene eller så snart som mulig. Snakk om hvorfor det er viktig å svare på undersøkelsen – hvis du bryr deg om arbeidsmiljøet er det viktig å svare. Vekk konkurranseinstinktet – så gøy hvis vi har 100% svar – det skal vi feire! .Sørg for at alle har anledning til å fylle ut undersøkelsen i arbeidstiden, oppfordre dem til å gjøre det raskt og følg opp med epost etter en uke, og deretter  3 dager før fristen går ut. Har du en liten avdeling, snakk med hver enkelt. Alle har «plikt» til å bidra til et godt arbeidsmiljø, og undersøkelsen er et viktig verktøy".

"Vi setter av tid i «fellestid» for å svare på medarbeiderundersøkelsen. (Samme uke som vi skal ha personalmøte). Jeg tar opp medarbeiderundersøkelsen i fellestid i forkant, og følger opp de som evt. er borte i etterkant".

"Jeg tilbyr kollegiet lunsj dersom alle svarer på undersøkelsen. Det gjorde jeg sist og det funket helt knall. 100 % deltakelse".

"Et tips fra meg som har en arbeidsplass med flest mannlige medarbeidere – bak en kake (gjerne «verdens beste») og inviter deg ut til arbeidsplassen. Ta med pc og passordene og få alle til å besvare undersøkelsen".

"Hos oss pleier jeg å informere viktigheten av å svare på slike brukerundersøkelser. Jeg deler personlig ut brukernavn/passord lappen til ansatte,

  • De som kun er her på helger tar jeg bilde av brukernavn/passord og hvordan de skal gå inn for å registrere og sender pr sms
  • Jeg etterspør om de ansatte har svart
  • Undersøkelsen kan svares på i arbeidstiden". 


Husk å gi tilbakemelding til alexander.jorgensen@gran.kommune.no dersom dere har fått for mange eller for få passordlapper. Dette for å korrigere forventede svar i systemet.

Lykke til alle sammen! 

Vi satser på å nå målet som er satt, svarprosent på 85.
Publisert
18.11.2015
Sist endret
03.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal