Inkluderende arbeidsliv

IA - avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Gran kommune har vært IA- bedrift siden 2002, og ønsker fra januar 2015 å implementere avtalen på en bedre måte enn tidligere.

Regjeringen og partene i arbeidslivet skrev 4.mars 2014 under en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA- avtalen). Gran kommune skrev under samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv den 2.6.2014. Ved å inngå en slik avtale stiller Gran kommune seg bak målene i IA- avtalen, og det forventes at man aktivt jobber med dette,

IA- avtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.

Den 2.desember 2014 ble det avholdt storledersamling på Bergslia gjestestuer hvor implementering av ny IA- avtale stod på dagsorden. Du kan se presentasjonen i sin fulle helhet her. Hvert tjenestested i Gran kommune skal fra 1.januar 2015 jobbe med å utvikle et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak med bakgrunn i IA- avtalens tre delmål på nasjonalt nivå. Delmålene omhandler i korte trekk reduksjon av sykefravær, hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder.

I det overnevnte arbeidet er det viktig at de ansatte er med på å utvikle mål, aktivitetsmål og tiltak som skal nedfelles i en overordnet handlingsplan. Arbeidet skal foregå fra januar 2015 til slutten av desember 2018.

Her kan lese oppgavebeskrivelsen i sin helhet.

Vi ønsker dere lykke til med en viktig og nødvendig oppgave.

Publisert
02.12.2014
Sist endret
02.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal