Personalavdelingen

Avdelingen er en del av rådmannens stab og har i hovedsak en rådgivende funksjon for staber og virksomheter i personal- og lønnsspørsmål.

Personalsjef Anita Øverland leder avdelingen som har seks årsverk fordelt på to fagområder; personaladministrasjon og lønn.

Personaladministrasjonen
Her jobber det tre personalkonsulenter. Gran kommunes ulike virksomheter er fordelt på disse tre medarbeiderne. 

Personaladministrasjonen jobber blant annet med utvikling av kommunens personalpolitikk, herunder reglementer, lønnsforhandlinger, drøftinger med tillitsvalgte, rådgivning og tolkninger av lov og avtaleverk, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet og attføring.

I tillegg er en eller flere representanter fra personalavdelingen delaktig i vanskelige personalsaker og i enkelte sykefraværsoppfølginger.

Lønnsadministrasjonen
Her jobber det to lønnskonsulenter. Gran kommunes virksomheter er fordelt på disse to medarbeiderne.

Lønnsadministrasjonen jobber blant annet med lønnsutbetaling, rutineutvikling, skattetrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift, meldinger til KLP, SPK og AA-registeret.


Nyheter fra personal

Publisert
01.10.2013
Sist endret
03.12.2014
Publisert av
Gran kommune