Rådmannen tar konkrete beslutninger i oktober

Færre ledere, mer digitalisering og ny organisering er tre områder rådmannen vil prioritere som følge av omstillingsprosessen.

- Dere forventer sikkert at jeg skal være enda mer konkret, men det er mye som ikke er endelig bestemt ennå, sa rådmann Lars Ole Saugnes da samtlige mellomledere var samlet på Bergslia 19. september.

Politikerne avgjør økonomien
Tema for storledersamlingen var igjen viet omstillingen kommunen står midt oppi. I desember tar politikerne den endelige avgjørelsen om kommunens økonomi de neste årene.

Parallelt med dette jobber rådmannen med områder som er omfattet av delegasjonsreglementet. Det vil si spørsmål rådmannen kan løse uten å fremme en politisk sak for kommunestyret.

- Så vil vi selvsagt involvere politikerne underveis i disse feltene også, sa Saugnes.

Færre ledere
I dag har Gran kommune over 70 ledere. Går det som rådmannen vil, skal kommunen nærme seg i underkant av 50 ledere.

- Jeg vil ha ledere som både har fullt ansvar for personal, økonomi og fag. Dersom de mangler noen av disse områdene, har vi ikke ledere etter min definisjon. I tillegg blir kommandokjeden i enkelte virksomheter veldig lang. Dermed blir det både vanskelig å påvirke oppover og å instruere nedover, sa Saugnes.

Ny organisering
Kommuneorganisasjonen er inndelt i sju virksomhetsområder og tre staber. Slik blir det ikke i framtida.

- Jeg samler nok virksomhetsområdene i større bolker, slik at det blir færre hoder rundt meg. Dermed får jeg flere rundt meg som kan jobbe mer med utvikling og ikke først og fremst drift, fortalte rådmannen, som mener det er en mangel i Gran:

- Jeg mener nok at vi hittil har lagt til rette for å ha en organisasjon som er styggode operativt i år og kanskje neste år. Derimot er det ikke satt av mye ressurser til å planlegge hvordan vi skal ha det fire-fem år fram i tid, sa rådmannen, som mener dette er helt nødvendig:

- Hvis vi ikke skal ha store omstillingsprosesser hvert fjerde år må vi integrere endrings- og utviklingsarbeid som en del av daglig drift. Det harmonerer også med innovasjonsstrategien. Da politikerne vedtok den, sa de dermed at det er mer tillatt å prøve og feile, for at vi skal få utvikling.

Stabene slås sammen
- Jeg kommer også til å riste stabene sammen, sa rådmannen.

Rådmannens staber består i dag av tre avdelinger fordelt på områdene økonomi, informasjon og personal. I likhet med resten av organisasjonen må disse belage seg på å jobbe mer digitalt.

- Dette handler ikke om å kjøpe inn datasystemer, men om å endre tankesettet og være råere på å hente ut gevinster. Vi kan ikke innføre nye systemer, men ellers fortsette å jobbe som før.

Forutsetter fleksibilitet blant ansatte
Rådmannen regner med å lande en del av ballene i midten av oktober.

- Da bør jeg ha skjelettet for ny ledelse klar og gi en klar retning videre, sa rådmannen, som ba om forståelse for at ikke alt er klart nå.

- Det er sikkert mange av dere som sier at «dette går innmari treigt!» Men noen ting ta litt tid, fordi vi skal ha alle formaliteter i orden, sa rådmannen, som blant annet er opptatt av å involvere ansattes organisasjoner.

- Vi har sagt at som hovedregel skal ingen miste jobben. Det forutsetter derimot at de ansatte er fleksible geografisk, villig til å endre arbeidsoppgaver og eventuelt få ny kompetanse. I tillegg må vi utnytte turnover. Vi er en stor organisasjon med over 1000 ansatte, så over en tidsperiode kan dette løses, sa rådmannen og advarte mot at omstillingen kommer til å «gå over».

- Vi har nok en kultur der vi er vant til å vente og se, og si at «det ordner seg», for det har det jo gjort. Nå er vi i ferd med at det ikke ordner seg, og det er derfor vi må omstille oss. Det endelige svaret på hvordan økonomien blir får vi derimot ikke før uti desember, når kommunestyret har vedtatt budsjettet, understreket rådmannen.

Publisert
19.09.2017
Sist endret
03.10.2017
Publisert av
Gran kommune