Organisasjonsendringer – justeringer av kart og oppsummering av prosess

Rådmannen har 13. desember gjennomført den siste av planlagte drøftinger knyttet til organisasjonsendringene som trer i kraft i fra januar 2018.

Det er gjennomført en trinnvis beslutningsprosess med drøftinger 11.10, 19.10, 25.10, 27.11 og 13.12.

Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å gjøre noen justeringer på organisasjonskartet etter tilbakemeldinger fra forrige drøfting. Det gjelder enhetsleder Barn og familie som er prioritert om til en ekstra tjenesteleder i Tilrettelagte tjenester.

Sammenlignet med nåværende organisasjonskart, er det 13 færre ledere med budsjett- og personalansvar. Disse fordeler seg på 3 i Stab og støtte, 5 i Familie og velferd, 3 i Helse og omsorg og 2 i Kultur og samfunn. Barnehage og skole har 1 leder fler enn tidligere.

Rådmannen jobber med å finne løsninger for å redusere med ytterligere 5 ledere i løpet av 2018.

Hver kommunalsjef vil delegere roller som fagansvarlig og driftsansvarlig.

Rådmann, påtroppende kommunalsjefer og personalavdelingen samhandler rundt

  • Nye tilbud/avtaler/endringsoppsigelser.
  • Intern rekruttering eller nyrekruttering til nye lederstillinger, inkl. konstituering.
  • Prosess ved konkurrerende kandidater.

Håndtering av fullmakter/tilganger og ny organisering i diverse fagsystemer (sak/arkiv, personal, økonomi, KF-K m.m.) er under arbeid. I tillegg diskuteres stillingsbeskrivelser og lederavtaler i ny ledergruppe.

 

Publisert
13.12.2017
Sist endret
13.12.2017
Publisert av
Gran kommune