Organisasjonsendringer - øverste del av organisasjonskartet er besluttet

Rådmann har i dag besluttet hvordan en organisering på overordnet nivå skal se ut fra 2018.

Rådmannens nye ledergruppe vil bestå av en stabssjef og fire kommunalsjefer. Det vil si at antallet i ledergruppen reduseres fra tolv til seks.

På dette tidspunktet i prosessen har ikke rådmann konkludert i forhold til hvilke tjenesteområder som hører inn under den enkelte kommunalsjef. Dette tas det stilling til i neste trinn i prosessen. Valg av ord som beskriver de enkelte kommunalsjefområdene er heller ikke endelig fastsatt. Det avhenger av hvordan ansvarsområder fordeles. Foreløpig er de fire kommunalsjefområdene benevnt med "Oppvekst", "Velferd", "Helse og omsorg" og "Samfunn og infrastruktur".

Rådmannen har vurdert flere modeller. Ved endelig valg ble det lagt vekt på mulighet for færre ledernivåer og antall ledere totalt sett. Det er viktig å samle fagområder som naturlig hører sammen og fortsette arbeidet med forebygging og tidlig innsats. Det vil også være et poeng å utjevne volum på kommunalsjefområdene.

Neste steg i organisasjonsendringene kommer i uke 42, da vil topplederne være navngitt og fordeling av ansvarsområder vil ha kommet betydelig lenger.

Publisert
11.10.2017
Sist endret
12.10.2017
Publisert av
Gran kommune