Organisasjonsendringer - endringer på kommunalsjefnivå

Organisasjonsendringer, trinn 2, har på grunn av endrede forutsetninger fått en ekstra runde.

Årsaken til endringen er at Henning Antonsen går over i annen jobb i en nabokommune. Han var som kjent en av fem påtenkte kommunalsjefer. Dermed blir det omrokkeringer blant de som er tilbudt stillinger og et nytt navn føyes til i rådmannens ledergruppe.

Endringen er selvsagt vurdert av de involverte lederne og drøftet med de tillitsvalgte. På bakgrunn av dette har rådmann i dag besluttet tilby stilling som kommunalsjef og plass i rådmannens ledergruppe til følgende:

–Kommunalsjef  Stab og støtte: Morten Gausen konstitueres  inntil videre

–Kommunalsjef Barnehage og skole: Mona Mikalsen

–Kommunalsjef  Familie og velferd: Camilla Jarlsby

–Kommunalsjef Helse og omsorg: Mette Mosby

–Kommunalsjef Kultur og samfunn: Leif Arne Vesteraas

De tre øverste navnene er endret. De to nederste er som tidligere.

Publisert
25.10.2017
Sist endret
26.10.2017
Publisert av
Gran kommune