Omstilling på 1-2-3

Hva går egentlig omstillingsprosessen ut på i praksis og hvordan kan du som medarbeider bidra? Her får du rådmannens svar.

Handler om å «finne» penger
- Omstillingsprosjektet 2017 handler om å finne økonomisk handlingsrom og frigjøre ressurser til politiske satsingsområder, forklarer rådmann Lars Ole Saugnes.

Han understreker at kommunen ikke er i økonomisk krise i dag:

- Men vi kan komme i en vanskelig situasjon om vi ikke gjør grep.

Arbeidet skal skje ved at vi som ansatte kommer med forslag til hvor vi kan tjene mer penger, og hvor vi kan spare. Målet er at de forslagene som kommer inn til sammen gir et handlingsrom på 30 millioner kroner. Av disse innarbeider rådmannen tiltak tilsvarende 20 millioner i forslaget til ny budsjett- og økonomiplan.

- Det overordnede målet er å finne et tilfredsstillende tjenestenivå for innbyggerne og skape en god arbeidssituasjon for medarbeiderne. Vi ønsker å legge til rette for at kommunen kan skape en positiv samfunnsutvikling, både lokalt og regionalt.

- Prioriterer effektiviseringstiltak
Rådmannen ønsker å fokusere på fornying og innovasjon underveis i arbeidet. Rent konkret ønsker han at vi som medarbeidere kommer med forslag til hvor vi kan få mer inntekter og hvor vi kan spare.

- Alle typer tiltak kan foreslås. Vi prioriterer effektiviseringstiltak, det vil si tiltak som ikke fører til dårligere kvalitet på det vi tilbyr, sier Saugnes, som også åpner for tiltak som fører til at kvaliteten blir dårligere.

- Da må vi derimot være flinke til å beskrive de praktiske konsekvensene.

Alle er med
Rent konkret vil omstillingsarbeidet foregå i fire sektorgrupper. Her sitter stabs- og virksomhetssjefer og enkelte seksjonsledere i helse- og omsorg. De ansatte representert gjennom tilllitsvalgte i alle sektorgruppene.

- I tillegg oppfordrer jeg hver enkelt medarbeider til å være aktiv underveis. Deler av prosessen kan være aktiviteter på de enkelte arbeidsplassene, gjennomført av lederne.

- Inviter meg gjerne på besøk. Ellers har vi et flott prosessteam som består av medarbeidere som er skolert i ulike metoder som kan brukes for å få opp gode forslag, forteller Saugnes, og viser til gruppa som blant annet består av prosessleder Ellen Sagengen og ansatte som har tatt innovasjonsutdanning.

Hele arbeidet munner altså ut i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2018-2021. Politikerne blir orientert underveis.

Har du spørsmål om omstillingsprosessen, kan du kontakte: 

Publisert
10.02.2017
Sist endret
09.05.2017
Publisert av
Gran kommune