Nytt møte i sektorgruppene

7. mars møttes sektorgruppene til sitt andre møte i forbindelse med omstillingsprosessen.

De fire sektorgruppene består av stabs- og virksomhetssjefer, noen mellomledere og ansattrepresentanter.

Jobber fram omstillingsforslag
I perioden februar-mai 2017 skal sektorgruppene jobbe fram omstillingsforslag som rådmannen skal bruke i sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018-2021.

Det blir opp til sektorgruppene å involvere medarbeiderne i kommunens mange avdelinger. Første oppgave var å legge en plan for hvordan dette skal foregå. 

I dybden på Kostra-tall
Underveis i omstillingsprosessen får vi hjelp av tallknusere i KS, som skal se på hvordan Gran kommune går i dybden på Grans Kostra-tall. Kostra er et rapporteringssystem som årlig viser hvordan kommunene prioriterer pengene sine innenfor ulike tjenesteområder.

En av oppgavene til sektorgruppene var derfor å finne ut hvem som bør være med når disse tallene gås i dybden i mai.

I tillegg blir tallene og analysen bak dem presentert for kommunestyret 30. mars og på storledersamling med alle mellomlederne i Gran kommune 31. mars.

Bruker innovasjonsstrategien
I tillegg skulle sektorgruppene bli kjent med innovasjonsstrategien, som nylig ble vedtatt av kommunestyret.

Deltakerne skulle blant annet snakke om på hvilke måter strategien kan brukes i omstillingsarbeidet. 

Publisert
08.03.2017
Sist endret
03.10.2017
Publisert av
Gran kommune