Innspurt i omstillingsprosessen

Ansatte og ledere har jobbet fram forslag som kan frigjøre flere titalls millioner. I slutten av juni presenterer rådmannen disse for kommunestyrepolitikerne.

Så langt har rådmannen nådd målsetningen om å få innsparings- og endringstiltak i området 20 til 30 millioner kroner.

Fornøyd rådmann
- Jeg er godt fornøyd med engasjementet og positiviteten så langt, sier rådmann Lars Ole Saugnes.

Se video hvor rådmannen forteller mer om omstillingsprosessen så langt og tanker om tida framover (per 07.06.17).

Budsjettseminar med politikerne
20. og 21. juni skal sektorgruppene presentere forslagene sine overfor kommunestyret i løpet av et todagers budsjettseminar.

I sektorgruppene har alle virksomhetssjefene deltatt. Ansatte har vært representert gjennom fagforeningene. Sektorgruppene har jobbet jevnlig med å få fram og prioritere forslag siden midten av februar og fram til deadline 24. mai. Bearbeiding i rådmannens ledergruppe skjer til og med 13. juni. Samme dato skal de hovedtillitsvalgte ha drøftingsmøte med rådmannen.

Ansatte skal informeres
Alle ledere og medarbeidere skal få muligheten til å vite noe om innholdet i omstillingsforslagene før de blir offentlige 20. juni. Lederne har derfor fått beskjed om å informere sine ansatte i tidsrommet 14. til 19. juni. Hvilken måte de velger å informere på, er opp til lederne.

Oppdraget til sektorgruppene har vært å finne et handlingsrom på 30 millioner kroner i form av økte inntekter og reduserte kostnader.

Av disse innarbeides tiltak tilsvarende 20 millioner kroner i forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Publisert
12.06.2017
Sist endret
03.10.2017
Publisert av
Gran kommune