Omstilling 2017

Her finner du det du trenger å vite i forbindelse med omstillingsprosessen 2017.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

B
Budsjettkonferanse - Omstillingsforslag samlet (pdf)
Budsjettkonferanse - Omstillingsforslag samlet (regneark)
Budsjettkonferanse - Rådmannens innledning (pdf)
Budsjettkonferanse - Sektorgruppe 1 - Oppvekst og kultur (pdf)
Budsjettkonferanse - Sektorgruppe 2 - Helse og omsorg (pdf)
Budsjettkonferanse - Sektorgruppe 3 - Samfunn og infrastruktur (pdf)
Budsjettkonferanse - Sektorgruppe 4 - Stab og støttefunksjoner (pdf)
Budsjettkonferanse for omstilling (nyhetsartikkel)

D
Datoer og møtelogistikk (pdf)

F
Forklaring fra rådmannen - hva, hvordan og hvorfor (video)
Forklaring på hva omstillingsprosessen går ut på (nyhetsartikkel)

I
Innovasjonsstrategi for Gran kommune (nyhetsartikkel)
Invitasjon til ledersamling 20170919

K
Kommunestyrets møte 21. februar 2017: orientering om prosessen (nett-tv)
Kommunestyrets temamøte 20. april 2017: #Omstilling (nett-tv)
Kommunestyrets temamøte 20. april 2017: #Omstilling (nyhetsartikkel)
KOSTRA som faktagrunnlag i omstilling (nyhetsartikkel)

L
Ledersamling om gevinstrealsiering som verktøy i omstilling (nyhetsartikkel)
Ledersamling viet #Omstilling (nyhetsartikkel)
Lysark fra ledersamling 20170919

O
Omstillingsforslag - presentert 20170620-21
Oppsummering av omstillingsprosessen per juni 2017 (video)
Organisasjonsendringer - en del av omstillingsprosessen
Organisasjonsendringer - endringer på kommunalsjefnivå
Organisasjonsendringer – enhetsledere og tjenesteledere
Organisasjonsendringer – justeringer av kart og oppsummering av prosess
Organisasjonsendringer – kommunalsjefområder er besluttet
Organisasjonsendringer - øverste del av organisasjonskartet er besluttet
Organisasjonskart 20171127 (skrives ut i A3)
Organisasjonskart 20171213 (skrives ut i A3)

P
Plakat til oppslag på arbeidsplassene (pdf)
Presentasjon - oppstart av omstillingsprosessen (pdf)
Prosessveileder - få hjelp til tenke omstilling! (nyhetsartikkel)
Prosessveiledere - hva gjør de og hvordan kan du få hjelp? (video)

R
Rådmannen tar konkrete beslutninger i oktober (nyhetsartikkel 19.09.17)

S
Sektorgruppene - avspark (nyhetsartikkel)
Sektorgruppene - deadline (nyhetsartikkel)
Sektorgruppene - innspurt (nyhetsartikkel)
Sektorgruppene - jobber videre (nyhetsartikkel)