Faktura ut - mer informasjon

Kommunen leverer en rekke tjenester, hvor vi sender ut faktura.

1. Kommunale avgifter fra Forsystem KomTek

2. Barnehage fra Forsystem Visma Oppvekst

3. Sfo fra forsystem Visma Flyt

4. Musikkskole fra forsystem Kultus

5. Hjemmehjelp og mat etc. fra forsystem Profil

6. Husleie  manuell Komboliste fra Eiendom

7. Leie og faste månedlige, kvartalsvise eller årlige krav er også ført inn i vårt faste oppdrag system

8. Gebyr for plan, bygg, bibliotek, refusjoner, skjenkeavgifter og alle andre krav.


Fra en vare eller tjeneste selges og til inntekten er inne på kommunens bankkonto, skjer følgende:

Grunnlag registreres, via filoverføring fra forsystem eller manuelt.

Ved manuell utfylling så bruk dette skjema. NB. Påse at alle felt som for eksempel organisasjonsnummer og fødselsnummer fylles ut  og sendes elektronisk til fakturagrunnlag@gran kommune.no.  

Det er viktig at økonomiavdelingen hele tiden har et oppdatert vareregister, dette er bygd opp av oppdragsgiver samt en vare for hver tjeneste vi selger. Det er her konteringen foregår, art, funksjon og tjeneste.

Fakturering
Fakturering og utsending av fakturaer skal kun skje maskinelt via økonomisystemet. Betalingsfristen er maks tre uker etter utsending.

All fakturering skjer jevnlig gjennom året, og inntektsføringen i regnskapssystemet skjer når faktureringen er utført.

Distribusjon av all fakturering foregår på flere måter, papir, eFaktura og Avtalegiro til privatpersoner og EHF til næringslivet. Det er viktig at grunnlag inneholder kundens organisasjonsnummer eller fødselsnummer der dette er kjent.

Priser
I forbindelse med at kommunestyret vedtar budsjettet hvert  år, behandler de også justering av priser.

Renter og gebyr blir belastet ved for sen betaling etter gjeldende satser.

Dersom et krav er sendt ut på feil grunnlag, må virksomhetsområdene sende krav om retting til økonomiavdelingen umiddelbart. Rettingen må være fra ansvarlig person. Økonomiavdelingen utsteder kreditnota, og eventuelt ny faktura.

Tekniske feil i utsendte krav gjort av økonomiavdelingen rettes umiddelbart. De legger inn en forklaring og signatur av ansvarlig person.

Purring 
Dersom regningen har forfalt, purrer økonomiavdelingen 14 dager etter forfall. Nye 14 dager blir da satt som frist for innbetaling. Det er derfor viktig at tilbakemeldinger blir gitt til økonomiavdelingen dersom det er uenighet om kravet.

Dersom kravet etter en purring fortsatt står ubetalt vil kravet bli overført til kommunens eget inkassosystem og videre behandling foregår der.

Gran kommune foretar inkassoprosessen selv i henhold til gjeldende regelverk.

Publisert
22.06.2016
Sist endret
22.06.2016
Publisert av
Gran kommune