Salg av varer og tjenester

Kommunen leverer en rekke varer og tjenester hvor vi sender ut faktura. Dette kan for eksempel være barnehageplasser, gebyr for byggesaksbehandling og kulturskoleundervisning.

 
Fakturering og utsending av fakturaer skal kun skje maskinelt via økonomisystemet. Betalingsfristen er maks tre uker etter utsending. 

All fakturering skjer jevnlig gjennom året, og inntektsføringen i regnskapssystemet skjer når faktureringen er utført. 

Grunnlag for fakturering

  • Priser - i forbindelse med at kommunestyret vedtar budsjettet for neste år, behandler de også priser. 
  • Fakturagrunnlag (eksempelvis mengder og forbruk) skal rapporteres elektronisk via forsystem eller på skjema som sendes fakturagrunnlag@gran.kommune.no

Dersom en faktura er sendt ut på feil grunnlag, må virksomhetsområdene sende krav om retting til økonomiavdelingen umiddelbart. Rettingen må være undertegnet av ansvarlig person. Økonomiavdelingen utsteder kreditnota, og eventuelt ny faktura. 

Purring og innfordring
Dette foretas av økonomiavdelingen.

Publisert
22.06.2016
Sist endret
22.06.2016
Publisert av
Gran kommune