Rapportering

I løpet av året rapporterer rådmannen politikerne om hvordan regnskapet stemmer i forhold til budsjettet.

Etter at budsjettet er vedtatt, legger rådmannen fram en rapport for hvordan regnskapet stemmer i forhold til budsjettet. Det skjer etter fire og åtte måneders drift. 

I tillegg utarbeider rådmannen en årsmelding som viser status for økonomisk resultat og måloppnåelse, samt relevante nøkkeltall og sammenligninger. 

I forbindelse med den løpende rapporteringen gås også alle investeringer igjennom. Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. 

Publisert
28.01.2014
Sist endret
22.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal