Skjema og dokumenter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Anskaffelsesprotokoll - LOA og FOA del I
Anskaffelsesprotokoll - LOA og FOA del I og II
Anskaffelsesprotokoll - LOA og FOA del I og III
Arkivrutiner_anskaffelser
Avropskjema_Advokattjenester
Avropskjema_Arkitekttjenester
Avropskjema_Håndverkstjenester/entreprenørtjenester
Avropskjema_LYD
Avropskjema_Prosjektledelse og byggeledelse
Avropskjema_RIB
Avropskjema_RIBr
Avropskjema_RIE
Avropskjema_RIV
Avtaleformular_evt spesielle vilkår_eksempel
Avtalevilkår_tjenestekjøp over EØS-terskelverdi
Avtalevilkår_tjenestekjøp under EØS-tv
Avtalevilkår_varekjøp

E
E-faktura - Brev til leverandør om EHF faktura Gran kommune
E-faktura - Brev til leverandør om EHF faktura Lunner kommune
E-faktura - Internt notat krav om E-faktura Gran kommune
E-handel - Beskrivelse av overordnet prosess
E-handel - Generell orientering (presentasjon)
E-handel - Spørsmål og svar
E-handel - Veiledning "Ekstern nettbutikk"
E-handel - Veiledning "Formular" for fritekstbestilling og rekvisisjon
E-handel - Veiledning abonnement på leie- og serviceavtale kopimaskiner (formular)
E-handel - Veiledning abonnement på leie- og serviceavtale kopimaskiner (katalog/artikkelsøk)
E-handel - Veiledning abonnement TV-lisens
E-handel - Veiledning aktivering av fritekstleverandør (systemoppsett)
E-handel - Veiledning bestilling fra vanlige nettbutikker
E-handel - Veiledning fakturakontroll ved avvik
E-handel - Veiledning handle via artikkelsøk
E-handel - Veiledning oppsett av mobil godkjenning
E-handel - Veiledning varemottak inkl rutine for vareretur
Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)

H
HMS-egenerklæring (ikke obligatorisk)

K
Konkurransegrunnlag under 1 100' kr_utarbeidet av DIFI
Konkurransegrunnlag under 1 100'kr (doc)
Konkurransegrunnlag under 1 100'kr (pdf)

L
Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser
Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser_forskriftsendringer 1 juli 2015
Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser_Veileder

M
Minikonkurransegrunnlag_håndverkstjenester/entreprenørtjenester

S
Sjekkliste ved innkjøp av varer og tjenester

T
Tilbudsåpning generell
Tilbudsåpning Gran kommune

V
Veileder - Kjøp av helse og sosiale tjenester

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal