Samfunnsansvar, miljø og omdømme

Kommunene skal opptre slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Kommunene skal arbeide for et godt omdømme hos befolkningen og hos næringslivet. Et godt omdømme er avhengig av resultater og adferd. Godt omdømme skapes gjennom alt som gjøres og sies, så lenge det gjøres rett og kommuniseres riktig. Kommunene har som mål å ivareta miljø og samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Kommunenes etiske retningslinjer og forvaltningslovens regler om habilitet gjelder ved alle anskaffelser.

Kommunenes økonomireglementer inneholder også generelle krav til innkjøpsarbeidet når det gjelder samfunnsansvar. Herunder aktuelle temaer som universell utforming, forebygging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, samt krav om lærlinger.

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) - 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

DIFIs sider om samfunnsansvar


Policydokument - Miljø- og sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

 

Publisert
25.11.2013
Sist endret
01.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal