Nyttige lenker

Offentlige anskaffelser
Myndighetskrav, herunder blant annet Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, info om regelverket og veileder (Regjeringen)

Anskaffelser.no
Veiledning gjennom anskaffelsesprosessen fra Difi

Doffin databasen
Kunngjøringer, veiledning og informasjon om offentlige anskaffelser

Difi
nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT

Norsk Standard
standardavtaler innen ulike fagområder

Statens standardavtaler
standardavtaler innen IKT og konsulenttjenester

Elektronisk handel i offentlig innkjøp

KS Innkjøpsforum (KSI)
Innkjøpsfaglig nettverk for kommuner og fylkeskommuner  

Konkurransetilsynet
Tips om ulovlig samabeid, informasjon om konkurranseregler 

KOFA
Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

Varslingslisten
Råd og tips for å unngå useriøse firmaer 

 

Publisert
25.11.2013
Sist endret
01.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal