Innkjøpsavtaler

Rammeavtaler
Innkjøpssamarbeidet for Hadeland har etablert flere rammeavtaler på vegne av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Noen rammeavtaler er også inngått i samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner i regionen.

Gran kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet på Hadeland og administrerer avtalene. Avtalene er bindende og skal benyttes ved behov for varer og tjenester som omfattes av avtalene.

Oversikten nedenfor viser hvilke avtaler som er inngått og gjelder for Hadelandskommunene. Her finner du også et utdrag av informasjon for bruk av den enkelte rammeavtale.

Ytterligere avtaleinformasjon kan fås ved henvendelse til innkjøpsansvarlig i din kommune eller innkjøpssamarbeidet ved innkjøpskoordinator.

For rammeavtaler som kun gjelder den enkelte kommune eller virksomhet ta kontakt med innkjøpsansvarlig i din kommune eller virksomhet.

For Gran er kortversjoner av rammeavtalene også tilgjengelig på server under fellesområdet og «Anskaffelser/Rammeavtaler». Oversikt på noen fellesavtaler som gjelder for Gran kommune er listet i egen oversikt nedenfor.

Oversikt over felles rammeavtaler

Oversikt avtaler for Gran kommune

Oversikt avtaler for Lunner kommune


Innkjøpsansvarlige i kommunene:

Publisert
25.11.2013
Sist endret
04.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal