Varemottak

Ved bruk av eHandel er et korrekt varemottak viktig for god flyt i fakturabehandlingen. Varemottak skal registreres fortløpende i takt med levering, dette gjelder også ved delleveranser. Registrer varemottak per delleveranse, da vil økonomisystemet være klar til å betale delfaktura etter hvert som disse mottas uten at fakturaen går til saksbehandler for avviksbehandling.

Det er utarbeidet en kort veiledning i hvordan varemottak skal foretas. Denne ligger under veiledninger i menyen til venstre.

Pakkseddelnummer skal registreres på innkjøpsordren i Visma eHandel sammen med leveringsdato, se veiledningen for hvordan dette gjøres. Når varemottak er foretatt og pakkseddelnummer er registrert på innkjøpsordren er det ikke nødvendig å sende pakkseddelen til fakturamottak.

Publisert
11.08.2015
Sist endret
11.08.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal