E-handel

Gran og Lunner kommuner har besluttet å ta i bruk e-handel som virkemiddel for enklere, bedre og sikrere innkjøp.

Med e-handel mener vi elektronisk handel som er å bruke elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av et kjøp av en vare eller tjeneste. Slike verktøy tas gjerne i bruk når man har bestemt seg for hva man skal kjøpe, og så ønsker å definere og konkretisere dette. E-handel dreier seg om å ta i bruk ulik programvare dels internt i virksomheten og dels mellom virksomheten og eksterne leverandører.

Regjeringen legger stor vekt på at det offentlige skal ta i bruk elektroniske verktøy ved innkjøp. Det gir en mer effektiv offentlig sektor. Resultatene av effektiviseringen gir gevinster som i stedet kan benyttes i tjenesteproduksjonen. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) legger til rette for en økt satsing på e-handel. E-handel tas nå i bruk i stadig flere kommuner og statlige virksomheter.

Gran og Lunner kommuner har gjennomført et felles prosjekt for å etablere elektronisk innkjøpssystem i kommunene. Innkjøpssystemet er kommunens verktøy ved kjøp av varer og tjenester og kan brukes til bestillinger hos alle leverandører. De fleste virksomhetene har fått tilgang til, og opplæring i bruk av systemet.

På disse sidene vil det bli lagt ut relevant informasjon og lenker knyttet til e-handel.

Difi har mye informasjon, veiledning og verktøy som er til hjelp for innføring av e-handel, se mer om dette på Difis nettsider om e-handel

Dokumenter og presentasjoner

Veiledninger i bruk av eHandelssystemet

Status eHandel: Lurt å bruke kommunens innkjøpssystem

E-handel generell orientering

Godkjent prosjektforslag

Statusrapport eHandelsprosjektet per 1 april 2015

 

Publisert
29.04.2014
Sist endret
15.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal