Arkivrutine anskaffelser

I alle anskaffelsessaker som overstiger 100 000 kr eks mva skal det opprettes sak i kommunens sak og arkivsystem. Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse for arkivering av anskaffelser i kommunene. Formålet med rutinen er å sikre god dokumentasjon av anskaffelsene og ivareta prinsippene om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Rutinen beskriver hvilke dokumenter i selve tilbudsprosessen som skal journalføres. 

Rutinebeskrivelsen finner du her Arkivrutiner for offentlige anskaffelser

Publisert
21.09.2016
Sist endret
21.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal