Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen bistår de ulike virksomhetene i Gran kommune. Det gjør vi gjennom overordnet styring av økonomien og bistand slik at de ansatte får brukt økonomisystemene effektivt.

Vi jobber blant annet med: 

  • regnskap/budsjett
  • fakturering og innkreving
  • vederlagsbehandling for institusjonsopphold
  • eiendomsskatt
  • finansforvaltning
  • innkjøp og rammeavtaler 
  • ajourhold av kommunaltekniske registre
  • opplæring i og utvikling av økonomisystemene

Morten Gausen leder økonomiavdelingen, som også består av fagavdelingen IKT. 

I Gran kommune har vi også et eget økonomireglement (pdf). Ansatte med fullmakter innen økonomiområdet skal følge reglementet.

Kontakt oss om du ikke finner svar på det du lurer på! 

Publisert
10.10.2013
Sist endret
05.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal