Ventilasjonsanlegget er i gang i nordfløya

Ventilasjonsagregatet er satt i drift i nordfløya.  Følg med på forandringer - Peder vaktmester vil gjerne ha tilbakemeldinger om lufta og støyen blir bedre.

Publisert
17.02.2017
Sist endret
24.03.2017
Publisert av
Gran kommune