Organisasjonsendringer - en del av omstillingsprosessen

Vi har jobbet fram en rekke omstillingsforslag i tjenestene. Mange av disse vil synliggjøres i rådmannens budsjettforslag. I disse dager jobbes det med organisasjonsendringer og andre overordnede tema. Det er det knyttet stor spenning til.

Når organisasjonskartet skal endres, er det mange som blir spente på det som kommer. Det er godt forståelig. Et slikt arbeid krever ryddighet i alle ledd. Jo flere som blir involvert i diskusjoner underveis, jo større er risikoen for "lekkasjer" som videre fører til støy og spekulasjoner. Dette er kjent risiko som de involverte i omstillingsprosessen er oppmerksom på. Derfor prøver vi så godt vi kan å informere når det er noe å melde.

Organisasjonsendringer er ett av svært mange tiltak i omstillingsprosessen. Rådmann har gitt uttrykk for et mål om å redusere det totale antall ledere med budsjett- og personalansvar ned mot 45-50 ledere. I dag er antallet i underkant av 70. I tillegg er det aktuelt å se på fordeling av ansvarsområder og intern arbeidsdeling.

Samspillet med ansattes representanter er viktig i denne forbindelsen. Drøfting av organisasjonsendringer vil skje i tre trinn:

  • Trinn 1 (midten av oktober)
    Øverste del av organisasjonskartet – overordnet modell med inndeling i hovedområder.
  • Trinn 2 (slutten av oktober)
    Øverste del av organisasjonskartet, med ledere. Prinsipper for organisering/ledernivåer (mellomledere) og fordeling av ansvarsområder.
  • Trinn 3 (starten av desember)
    Hele organisasjonskartet, med ledere og mellomledere. 

Etter hvert trinn vil rådmannen informere om sin beslutning, blant annet på Ansattportalen. Ny organisering gjelder fra 1. januar 2018, men en overgangsperiode må påregnes.

Politikerne vil bli orientert om arbeidet med organisasjonsendringer, på lik linje med andre omstillingstiltak. Torsdag 19. oktober vil rådmannens ledergruppe møte kommunestyret for en oppdatering etter budsjettkonferansen i juni. Da er det bare en uke igjen den politiske prosessen rundt budsjettbehandlingen er i gang.

Publisert
03.10.2017
Sist endret
27.02.2018
Publisert av
Gran kommune