Nytt sentralbord - viktig for alle ansatte

I forbindelse med nytt sentralbord har det blitt noen endringer som det er viktig at du som ansatt får med deg.

  • Alt fravær skal registreres i Outlook (dette er helt nødvendig så lenge vi har fasttelefoner). "Kvikk" er ikke lenger mulig å bruke.
    Kalenderbruk
  • Registrert fravær vil ikke vises i displayet på fasttelefonen, men telefonen er allikevel koblet til telefonsvarer hvis fraværet er registrert i Outlook. Innringer får da opplest når saksbehandler er på plass igjen og eventuelt spørsmål om å bli satt til sentralbordet.
  • Fasttelefonen skal aldri kobles til 400, dette fungerer ikke.
  • Alle kan ringe 400 fra kommunal fasttelefon for å komme til sentralbordet.
  • Bruk telefonkatologen på fasttelefonen for å søke opp telefonnummer.

 

Publisert
12.04.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune