Møteplassen 15.08.17 - innmelding av saker

Tid: 15.08.2017 kl 0830
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen
Frist for innmelding av saker: 9. august

Møteplassen holdes for å
1. sikre tverrfaglig samarbeid og avklaringer for politiske saksframlegg, tidlig i saksutredningsprosessen
2. sørge for at aktuelle politiske utvalg og råd får saker forelagt på riktig tidspunkt i prosessen

Spesielt om saker til rådene
Virksomhetsleder har ansvaret for at aktuelle saker også blir tatt opp til politisk behandling i
ungdomsrådet, råd for funksjonshemmede og eldrerådet. Rådene har samme skrivefrist som øvrige politiske utvalg.
Saksbehandler må vurdere om saken er relevant for rådene og kontakte rådenes utvalgssekretærer i god tid!

Møteplassen 15.08. drøfter saker med skrivefrist 22.08.2017, og saker som skal behandles i senere politiske møterunder.

Saker og tema meldes i epost til undertegnede med kopi til rådmannen.
 Beskriv kort hva som er tverrfaglig.
 Angi hvilke virksomheter temaet involverer.
 Gi et tidsanslag.

Ved behov for avklaringer i saker som ikke er tverrfaglige, tar virksomheten direkte kontakt med rådmannen, dvs. utenom Møteplassen.
Innkalling med dagsorden blir publisert og offentlig tilgjengelig via Ansattportalen, samtidig med at det sendes en epost til stab- og virksomhetssjefer.

Publisert
01.08.2017
Sist endret
18.08.2017
Publisert av
Gran kommune