Møteplassen 04.04.2017 - Frist for innmelding av saker

Tid: 04.04.2017 kl 0830
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen
Frist for innmelding av saker: 28. mars.

Møteplassen holdes for å
1. sikre tverrfaglig samarbeid og avklaringer for politiske saksframlegg, tidlig i saksutredningsprosessen
2. sørge for at aktuelle politiske utvalg og råd får saker forelagt på riktig tidspunkt i prosessen

Spesielt om saker til rådene
Virksomhetsleder har ansvaret for at aktuelle saker også blir tatt opp til politisk behandling i
ungdomsrådet, råd for funksjonshemmede og eldrerådet. Rådene har samme skrivefrist som øvrige politiske utvalg.
Saksbehandler må vurdere om saken er relevant for rådene og kontakte rådenes utvalgssekretærer i god tid!

Møteplassen 04.04. drøfter saker med skrivefrist 18.04.2017, og saker som skal behandles i senere politiske møterunder.

Saker og tema meldes i epost til undertegnede med kopi til rådmannen.
 Beskriv kort hva som er tverrfaglig.
 Angi hvilke virksomheter temaet involverer.
 Gi et tidsanslag.

Ved behov for avklaringer i saker som ikke er tverrfaglige, tar virksomheten direkte kontakt med rådmannen, dvs. utenom Møteplassen.
Innkalling med dagsorden blir publisert og offentlig tilgjengelig via Ansattportalen i uke 13, samtidig med at det sendes en epost til stab- og virksomhetssjefer.

Publisert
17.03.2017
Sist endret
10.04.2017
Publisert av
Gran kommune