Iherdige lærlinger

Stolt Fag - og driftsansvarlig Jorunn på Rogne har sendt denne gladmeldingen.

Her sitter våre to flinke og reflekterte lærlinger Therese og Yosef, som snart skal opp til Fagprøve i helsefag.

Her jobbes det iherdig med oppgaver som spesialhjelpepleier og veileder Turid Johannessen har utarbeidet.

Lykke til!

Publisert
23.04.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune