Hva er viktig for deg? dagen

6. juni er Hva er viktig for deg - dagen

Onsdag 6. juni 2018 markerer helse og omsorg i Gran kommune: Hva er viktig for deg? dagen.

Målet med denne er dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Vi ønsker å flytte oppmerksomheten vekk fra:

Hva er i veien med deg? til Hva er viktig for deg?

Ved å spørre Hva er viktig for deg? så setter vi fokus på hverdagsmestring, brukermedvirkning og gode pasientforløp.

Våre ansatte i helse og omsorg er opptatt av helsefremming, og derfor markerer vi denne dagen for å vise at vi lytter til, motiverer og engasjerer brukerne/pasientene i en travel hverdag.

 Vi markerer på følgende måte:

  • Alle ansatte i helse – og omsorg har på seg en button hvor det står: Hva er viktig for deg?
  • Alle ansatte skal ha en samtale med brukere/pasienter og pårørende om hva som er viktig for deg? Svaret noteres på en gul post-it lapp som henges på vaktrommet, og skal danne utgangspunktet for en refleksjon i etterkant.
  • Alle ansatte i hjemmetjenesten har på seg turkise t-skjorter hvor det står: Hva er viktig for deg?
  • Marka og Skjervum helse og omsorgssentre arrangerer natursti og pølsefest ute for alle beboerne og deltagere på dagsentra.
  • Alle tjenestesteder får en kake med påskriften: Hva er viktig for deg?
  • Kantina på rådhuset serverer kake.
  • Det blir premieutdeling til beste avdeling som har gjennomført e-læringskurset i hverdagsmestring.

 

 

Publisert
06.06.2018
Sist endret
06.06.2018
Publisert av
Gran kommune