Huskeregler for telefoni og bruksanvisning mobilt bedriftsnett

Det er fint med nytt sentralbord, men som med alle nye systemer er det noe som er annerledes enn før. Og innlærte vaner er vonde å vende. Her kommer et par viktige opplysninger.

Her finner du bruksanvisning på mobilt bedriftsnett. 

Du kan ikke bruke "kvikk" - symbolet nederst på skjermen hvis du "bare skal en tur på gangen".  Alt fravær må registreres direkte i kalenderen.  Du kan foreløpig heller ikke viderekoble telefonen din til kortnummer 400, du sette inn fravær i kalenderen.

Når sentralbordet er stengt får du tak i de ansatte i kommunetorget på samme måte som med andre ansatte - via telefonkatalogen på fasttelefonen.

Publisert
20.02.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune