Alle ansatte skal gjennomføre e-læringskurs om informasjonssikkerhet

I oktober retter både Gran kommune og andre offentlige virksomheter oppmerksomheten mot informasjonssikkerhet.

Har du vært ansatt i Gran kommune i over ett år, har du antakelig allerede gjennomført et e-læringskurs i informasjonssikkerhet. Nå gyver vi løs igjen med et nytt kurs. Kunnskap knyttet til digitalisering er ferskvare – og angår alle.

Slik gjennomfører du kurset
Rent konkret vil du få e-post hver tirsdag og torsdag fra 3. oktober. Tilgangen til leksjonene lukkes 9. november.

Hver leksjon tar maks 2-3 minutter. Lenke til leksjonen får du i e-posten din.

Her er temaene du går gjennom i år:

  • Økonomisk svindel på internett
  • Ta sikkerhetskopi av filene dine!
  • Sikkerhet i sosiale medier
  • Personvern berører oss alle
  • Vær smartere enn tingene dine
  • Trådløse nettverk
  • Logger du på i to trinn?
  • Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur

Derfor deltar vi på nasjonal sikkerhetsmåned
Nasjonal sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad hvor både private bedrifter og offentlige virksomheter jobber for en tryggere og sikrere digital hverdag for alle.

Digitaliseringen medfører nye bransjer, nye vaner, omstilling av kjente samfunnsfunksjoner, og et mer komplisert trusselbilde å forholde seg til. Vi blir alle berørt, både som privatpersoner og i jobb.

Nasjonal Sikkerhetsmåned er et viktig bidrag for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet, forebygge datakriminalitet og bidra til et mer robust digitalt samfunn. Digitaliseringen skjer raskt og med store endringer. Kunnskap knyttet til digitaliseringen er derfor ferskvare, og gjør at sikkerhetsmåneden er like aktuell i år, som i fjor.

Er du og avdelingen din bevisst på informasjonssikkerhet i hverdagen? 
Du finner  relevante dokumenter du kan bruke i arbeidet på ansattportalen.

Publisert
26.09.2017
Sist endret
16.10.2017
Publisert av
Gran kommune