Internettsider

Informasjonsavdelingens oppgave er å utvikle internettsidene og legge til rette for at virksomhetene kan gi god informasjon på disse.

Det er altså virksomhetene selv som har ansvaret for å informere om tjenestene sine. Hver virksomhet har sin nettredaktør. Informasjonsavdelingen holder kurs og opplæring i forbindelse med kommunens nettsider, og produserer også selv innhold.

Kommunens nettsider er forbeholdt informasjon om kommunens tjenester.

Skal du ha lagt ut noe på nettet?
Hver virksomhet har sin egen forfatter, og noen har flere. Kontakt nettforfatteren for din virksomhet om du skal ha lagt ut noe.

I Gran kommune er informasjonsansvaret knyttet til den virksomheten som har fag- og saksansvaret, jf. kommunens informasjonsreglement. Det betyr at det er den som for eksempel har hatt ansvaret for å lage en plan eller dokument, som må tipse nettredaktøren om at dette skal legges ut på nettet.

Slik leverer du stoff til nettet:

  • Levér teksten i Word-format, eventuelle vedlegg som pdf.
  • Har du et bilde som passer til, er det flott! Husk å avklare bruken med fotograf og de som er på bildet. Bildet må ha være i minimum jpg-format, og ha god nok oppløsning til å brukes på nett.
  • Redaktøren/forfatteren vil tilpasse teksten til nettet, men har du forslag til en kort tittel (tre-fire ord) og en ingress, så er det flott!

Husk at teksten skal tilpasses målgruppa, ikke avsenderen, jf. prinsipper for kommunens nettsider. Ikke tenk på hva kommunen har behov for å fortelle. Tenk på hva innbyggeren har behov for å vite.

Rutiner og retningslinjer
Vi har sju overordnede prinsipper for hvordan informasjonen på kommunens nettsider skal formidles. Prinsippene gjelder blant annet tekst, utforming og bildebruk. 

Retningslinjene for nettsidene går mer i dybden på prinsippene, med konkrete eksempler og forklaringer.

Webråd og obligatoriske samlinger
Alle som jobber med nettet møter på to obligatoriske samlinger i året. I tillegg møtes webrådet cirka hver sjette uke. Webrådet jobber med spørsmål knyttet til videreutvikling av innhold, analyse av bruk av nettsidene, og andre strategiske spørsmål knyttet til nettet.

Webrådet består fra høsten 2014 av:

  • 3 administratorer: Kirsten Jåvold Hagen (informasjonssjef), Åse Toril Holten (kommunikasjonsrådgiver), Solveig Taaje (fagleder kommunetorget)
  • 1 forfatter fra virksomhetene: Gro Vestues (landbruk)
  • 1 forfatter fra en av enhetene: Inger Greftegreff Frydenlund (Hadeland kulturskole)

Kurs
Vi holder kurs knyttet til teknisk bruk av Episerver, og innholdsmessig produksjon, som for eksempel å skrive eller ta bilder for nett, eller grunnkurs i Episerver.

Vi informerer om disse i e-poster til nettansvarlige, samt på informasjonsavdelingens nyhetsside på ansattportalen.

Mer informasjon
Jobber du med nettsidene og lurer på hvordan du gjør ting? Se sak 13/01755 i Public 360 (lenken fungerer kun på pc-er knyttet til kommunens nettverk).

Der er alle kurs, møtereferater fra webrådet, bruksanvisninger for Episerver og andre relevante dokumenter. 

Har du spørsmål, kan også du kontakte Åse Toril Holten eller Kirsten Jåvold Hagen.

Publisert
08.07.2013
Sist endret
18.12.2014
Publisert av
Gran kommune