Annonsering

Annonsering i avisen Hadeland er et samarbeid mellom Jevnaker, Lunner og Gran.

I 2015 samarbeidet vi med Lunner og Jevnaker, Jevnaker hadde ansvar for å bestille annonsene.  Dette gjelder lokal annonsering. 
I tillegg bestiller KDM annonsering, dette får vi også korrektur på.

Lokal annonsering:
- Kunngjøring valglister Gran - annonse ca. 1. juni
- Manntallet og forhåndsstemmegivning Gran - ca. 15. juli
- Forhåndsstemmegivning i Gran - ca. 6.august
- Her kan du stemme i Gran - ca. 10.september

Publisert
02.02.2015
Sist endret
08.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal