Ambullerende stemmegivning

Syke og uføre kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme

Er velger syk eller ufør, og ikke kommer seg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan vedkommende søke kommunen om å få stemme hjemme.  Det holder at velger ringer kommunen og ber om å få stemme der hun/han oppholder seg fordi på grunn av sykdom eller uførhet.  Blir dette innvilget reiser vi hjem til vedkommende, slik at denne får avgitt sin stemme, se rutinebeskrivelse ambulerende stemmegivning.

Kommunen kunngjør når fristen for å søke er - et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valgdagen.

Publisert
02.02.2015
Sist endret
08.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal