Valgadministrasjon

Informasjonsavdelingen har det administrative ansvaret for gjennomføring av valg. I tillegg til egne krefter er de andre stabene involvert, og etterhvert som valgkvelden nærmer seg, vil mange ansatte i Gran kommune være med å bidra til et godt valg.

Planlegging og gjennomføring av Stortings- og samtingsvalget 2017 er et lagarbeid. Slik har vi organisert arbeidet:

Sentralt valgteam består av:

  • Valgansvarlig 1 Kirsten Jåvold Hagen
  • Valgansvarlig 2 Solveig Taaje
  • Valgstyrets sekretær og valgfaglig rådgiver Eli stigen
  • Medlem valgteam Alexander Jørgensen
  • IKT ansvarlig valg Øyvind Løbben

Vi har utvidet valgteamet med tre dyktige medarbeidere som bistår valgteamet med bl.a informasjon og kommunikasjon, praktisk oppgaver rundt f.eks. materiell og utstyr, oversikter og bestillinger osv.

  • Gro Aaserud Johannessen
  • Kristin Tidemann
  • Åse Torill Krågsrud
Publisert
02.02.2015
Sist endret
07.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal