Oppskrifter og dokumenter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

B
Bilder i politiske saksframlegg - veileder for bruk av

E
Elektroniske elevmapper - rutiner
eMeetings - logg på uten passord

K
Kontaktregisteret - Hvordan opprette/redigere privatpersoner

L
Legg inn bokmerke i pdf

M
Møteinnkalling, protokoll mv - bruksanvisning for møte- og utvalgssekretær

P
P360: Paragrafer som er lagt inn og forklaring på de mest brukte av dem
Politisk saksframlegg i P360 - opprette politisk saksframlegg, legge det til behandling i utvalg og sende til godkjenning via arb.flyt i P360
Politiske saksframlegg - gjennomgang 06.09.16
Politiske saksframlegg - gjennomgang 11.10.16
Politiske saksframlegg - hvordan skrive i klarspråk? - opplæring 11.10.16
Politiske saksframlegg - mal per 09.12.13
Politiske saksframlegg - opplæring 29.01.14.
Politiske saksframlegg - videreopplæring 06.11.14.
Politiske saksframlegg - videreopplæring 29.04.13
Politiske saksframlegg: Forberedelser, veiledning, innhold og godkjenning
Politiske saksutredninger - rådmannsavklaringer - tverrfalig samarbeid - godkjenning mv
Politiske saksutredninger og vedlegg unntatt offentlighet - rutine for saksbehandler
Politiske utvalg - faste e-postkopimottakere for møter
Publisering av møtedokumenter

S
Saksbehandlers huskeliste for politiske saksframlegg og vedlegg unntatt offentlighet
Sjekkpunkter for saksbehandlere
SP6 - visning for saksbehandlere 4. og 6.12 2013
SvarUt - Digital ekspedering - PowerPointpresentasjon
SvarUt - Ofte stilte spørsmål

U
Utvalgssekretær - oppgavefordeling eldreråd/ungdomsråd/råd for funksjonshemmede 09.10.17
Utvalgssekretær - oppgaveområder

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarveier