Public 360

Public 360 er et datasystem for å håndtere alle slags dokumenter.

Public 360, eller P360 som vi også kaller det, er ikke et valgfritt system. Alle offentlige organer plikter å ha et arkiv, og P360 er et framtidsrettet og brukervennlig sakarkivsystem.


Fullelektronisk arkiv
P360 er systemet hvor vi mottar og registrerer brev og e-post som kommer inn til kommunen, skriver brev og e-poster som går ut. I tillegg ligger det notater der. I Gran kommune er saksarkivet fullelektronisk, og vi er godt i gang med å gjøre objektarkivene fullelektroniske også. 

P360: 

  • gjør at all saksbehandling foregår på ett sted
  • ivaretar krav i offentleglova og arkivloven
  • har ulike maler for ulike typer dokumenter og brev med logo
  • har ulike standardtekster
  • er et system for å søke etter og dele dokumenter
  • ivaretar sikkerhet og dokumentasjon
  • har en veldig god brukerhåndbok - bruk hjelpearkene! 

Grunnkurs
Hver vår og høst holder vi grunnkurs. Dette gir deg det du trenger for å komme i gang, men ansvaret for å bruke systemet, ligger på deg som er saksbehandler. Du må selv bruke det, øve, utnytte muligheter og eventuelt be om hjelp om det er noe du ikke forstår.


Nyheter for saksbehandlere

Publisert
08.07.2013
Sist endret
20.05.2014
Publisert av
Gran kommune