P360: Paragrafer som er lagt inn og forklaring på de mest brukte av dem

Paragrafer som er lagt inn i Public 360:

 • Offl.§ 5  –  Utsett innsyn
 • Offl.§ 13 – Opplysninger som er underlagt taushetsplikt
 • Offl.§ 14 – Dokumenter utarbeidet for egen saksførebuing (organinterne dokument)
 • Offl.§ 15 -  Dokument som er innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga
 • Offl.§ 16 – Innsyn i interne dokument hos kommunane og fylkeskommunane
 • Offl.§ 18 – Unntak for rettsdokument
 • Offl.§ 23 – Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.
 • Offl.§ 24 -  Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrot og opplysninger som kan lette gjennomføringa av lovbrot m.m.
 • Offl.§ 25 – Unntak for tilsetjingssaker m.m.
 • Offl.§ 26 – Unntak for personnummer, eksamenssvar og karakterar m.m.
 • Offl.§ 27 -  Forskriftsheimel
 • Offl.§ 28 – Innsynskravet 
 • Offl.§ 13 jfr Fvl. §13 - Taushetsplikt

De mest brukte § i P360:

 • Offl.§ 13 – Opplysninger som er underlagt taushetsplikt (bør brukes mest når du henviser til en annen særlov enn Forvaltningsloven)
 • Offl.§ 13 jfr Fvl. §13 – Taushetsplikt (brukes nå det er krav om taushetsplikt, det kan f.eks personlige opplysninger (sykdom) eller når personnummer +  bankkontornummer står i samme brev.)
 • Offl.§ 23 – Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. (f.eks ,anbud, forhandlinger og lønn)
 • Offl.§ 25 – Unntak for tilsetjingssaker m.m. (alle tilsettingssaker)
 • Offl.§ 26 – Unntak for personnummer, eksamenssvar og karakterar m.m.
Publisert
02.09.2014
Sist endret
02.09.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Mer informasjon