Facebook i kommunen

Facebook er et sosialt medium og en kanal for kommunikasjon med innbyggerne. Vi bruker Facebook aktivt som en del av vår kommunikasjonsstrategi.

Mens Gran kommunes nettside har hovedfokus på tjenesteinformasjon, bruker vi Facebook til å dele bilder og gode historier fra kommunen, viktig driftsinformasjon (som først er lagt ut på nettsiden) og for å besvare henvendelser fra innbyggerne.

Kommunetorget drifter og overvåker facebooksiden. Dersom det kommer en henvendelse fra en innbygger i form av en kommentar eller et spørsmål sørger vi for at vedkommende får et svar.  Trenger vi hjelp til svaret tar vi kontakt med ledere og fagpersoner som kan gi oss den informasjonen vi trenger.

Vi ser på Facebook som et lavterskeltilbud for å ta kontakt med kommunen.

Henvendelsene har form av en slags «chattefunksjon», er uformelle i formen, og kan best sammenlignes med en elektronisk telefonsamtale.  Forskjellen er at mens chatt og telefonsamtaler foregår mellom to personer, kan alle se spørsmål og svar som ligger på facebooksiden.  Dette bidrar til den åpenheten og tilgjengeligheten en kommune skal ha.

Som i en telefonsamtale besvarer vi spørsmålene når vi får dem, fortrinnsvis innenfor kommunens åpningstid. Noen ganger har vi ikke svaret på rede hånd. Det kan hende at den som kan gi svaret ikke er til stede eller trenger litt tid på å svare. Da skriver vi det, og lover å komme tilbake så snart som mulig.

Så snart som mulig på Facebook betyr toppen to dager, men det kan i spesielle tilfeller være mulig å «kjøpe seg» nok en utsettelse dersom det er helt åpenbare grunner til at det tar tid å gi et svar. Og akkurat som med en telefonsamtale – det verste du kan gjøre er å ikke svare i det hele tatt.

Facebook er stedet for de korte og enkle svarene. Hvis vi mottar spørsmål som egentlig er en del av en saksbehandlingsprosess, spørsmål som handler om personlige forhold eller på annen måte ikke hører hjemme på Facebook opplyser vi om dette og forteller hvordan personen skal gå fram for å få spørsmålet sitt besvart.

Flere virksomheter har sider på Facebook. Landbruk, kulturskole, bibliotek og kino er eksempler på kommunale facebooksider. Sidene er stort sett veldig gode, følges godt opp, og er etter vår mening viktige kanaler for kommunikasjon med «de vi er til for» - innbyggerne.

Publisert
14.02.2014
Sist endret
15.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal