Skjema og dokumenter

Her finner du strategier, reglement, rutiner og retningslinjer fra informasjonsavdelingen. Ta kontakt med oss om det er noe du savner!

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Annonsebestilling - rutiner
Avslutning av saker som ikke lar seg avslutte i P360 - rutine
Avslutning og arkivering av saker i eiendomsavdelingens objektarkiv - rutine
Avslutning og arkivering av saker i objektarkiv - rutine

D
Designmanual - grafisk profil for Gran kommune
Dokumenter i personalmapper - rutine for journalføring

E
Ekspedering av egenproduserte dokumenter - rutine
Elektronisk ekspedering - veiledning
Elektroniske elevmapper - rutiner
E-post - rutine for journalføring

F
Facebook i kommunen
Fraværsassistent - bruksanvisning for Outlook
Fullelektronisk arkiv - rutine for

I
Informasjonsreglement

K
Kalenderbruk vs. sentralbordet - bruksanvisning
Kommunikasjonsstrategi: Kommunikasjon i Gran kommune
Kontaktregister i P360 - rutine for ajourhold

L
Ledig stilling - rutine for journalføring av søknader

O
Offentlig journal - rutine

P
P360: Paragrafer som er lagt inn og forklaring på de mest brukte av dem
Personalmapper m.m - rutine for journalføring av dokumenter
Personopplysninger i dokumenter - rutine
Politisk saksframlegg - opprette politisk saksframlegg, legge det til behandling i utvalg og sende til godkjenning via arb.flyt i P360
Post - rutine for fordeling
Prinsipper for Gran kommunes internettsider
Public 360 - rutine for politiske saksframlegg som er godkjente og satt til ferdig

R
Retningslinjer for Gran kommunes internettsider

S
Sjekkliste for nettsideredaktører
Skriver i 4. etg - oppsett for omslag
Språkprofil - Slik skriver vi i Gran

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal