Opplæring og informasjon

Dokumentsenteret gir grunnopplæring til saksbehandlere i sakssystemet Public 360 og rutinene som gjelder for post, journalføring og arkivlegging.

Annen opplæring og veiledning gis etter behov.

Informasjon og veiledninger ligger også på ansattportalen og oppdateres jevnlig..

Stabs- og virksomhetssjefer har ansvar for at saksbehandlerne behersker rutiner og verktøy, og skal varsle om opplæringsbehov.  

Les mer på siden P360

Publisert
06.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune