Merking av inngående post

Merking av inngående post gjøres bare av kommunetorget og dokumentsenteret.

(Arkivforskriften § 3-4)

Innkommet brev stemples med datostempel – blått trykk

Brev som skal journalføres i saksarkivet skal påføres saksnummer og dokumentnummer øverst i høyre hjørne hvis mulig.

Brev som tilhører objektarkiv som ennå ikke er fullelektronisk, stemples med eget journalstempel med ”Gran kommune” i navnefeltet – rødt trykk.

Unntatt offentlighet-stempel er av standard type med rødt trykk.

Vedlegg-stempel har rødt trykk.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune