E-post og telefaks

Et inngående dokument er brevpost, e-post og telefaks. Journalføringsplikten gjelder alle dokumenter.

(Arkivforskriften § 3-2)

E-post som kommer til postmottaket@gran.kommune.no åpnes av dokumentsenteret. 

Vurderingen av om en epost er arkivverdig, er den samme som for brevpost. All arkivverdig e-post journalføres i P360. E-post som ikke er arkivverdig sendes til den det måtte angå. Reklame blir slettet.

Arkivverdig e-post som er sendt direkte til saksbehandler, kan hun selv arkivere på sak i P360. Trenger hun hjelp, sendes e-posten til postmottaket for journalføring, med beskjed om saksnummer, saksbehandler og evt. kopimottaker.

(Arkivforskriften § 3-2)

Telefaks behandles på samme måte som brevpost og e-post.

Dersom en telefaks også blir sendt som brev, overføres registreringen av telefaksen til brevet. Blir telefaks lagt direkte til saksbehandler, er det saksbehandlers ansvar å sende det til dokumentsenteret for journalføring. Telefakspapiret skal ha syrinlilla farge.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune