Avtaler og kontrakter

Avtaler og kontrakter skal underskrives av saksbehandler før de sendes ut.

To eksemplarer av avtalen / kontrakten sendes til mottaker for undertegning. Mottaker beholder det ene eksemplaret og sender det andre eksemplaret tilbake til Gran kommune.

Dokumentsenteret skanner inn den underskrevne avtalen/kontrakten og saksbehandler får den elektronisk i P360.

Når det kommer eksterne avtaler som Gran kommune skal skrive under på, journalfører dokumentsenteret avtalen som et inngående dokument i P360. Avtalen blir deretter sendt saksbehandler i papir form med et følgeskriv fra dokumentsenteret om hva saksbehandler skal gjøre. 

Saksbehandler underskriver og lager et utgående følgebrev i P360. Original avtale skal sendes i retur til avsender med brevpost. Den andre underskrevne avtalen returneres til dokumentsenteret, som skanner den inn og kobler den som vedlegg til følgebrevet som saksbehandler har registrert i P360.

Hvis det kommer bare et eksemplar av en avtale til kommunen for underskrift, må saksbehandler ta en fargekopi av den underskrevne avtalen før hun sender den i retur. Denne kopien sendes opp til dokumentsenteret på samme måte.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
05.11.2014
Publisert av
Gran kommune